Tilladelse til anløbsbro ved Møllekrogen, Selsøvej 22D, 4050 Skibby

Publiceret 20-03-2019

Tilladelse til anløbsbro ved Møllekrogen, Selsøvej 22D, 4050 Skibby, matr.nr. 12h Manderup By, Skibby

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at anløbsbro, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelse til anløbsbroved Møllekrogen, Selsøvej 22D,Skibby.pdf

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03352.

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler