Tilladelse til fortøjningspæl ud for Strandvejen 114, Bredballe, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en privat fortøjningspæl, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.