Lovliggørende dispensation til etablering af p-plads inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 11-01-2021

Nordfyns Kommune har den 16. november 2020 søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af p-plads ved udlægning af natursten og grusbelægning, inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 39e, Skovby Nymark, Skovby, Donnervej, 5400 Bogense i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04824

Lovliggørende dispensation til etablering af p-plads inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning