Tilladelse til bypass fra Odder Havn, Odsherred Kommune

Publiceret 01-09-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Odder Havn, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 2.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingen til Odder Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02395.

Odder Havn, Odsherred K. tilladelse til bypass.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler