Tilladelse til bypass, Korsør Lystbådehavn, Slagelse kommune

Publiceret 15-11-2019

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Korsør Lystbådehavn, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 8.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Korsør Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00187.

Tilladelse til bypass Korsør Lystbådehavn.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler