Bypass ved Sælvig Færgehavn, Samsø

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 14.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Sælvig Færgeleje, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00419.

Tilladelse til bypass Sælvig Færgeleje .pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler