Grønt lys til fem nye shelterpladser på Bornholm

Med dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen kan Bornholms Regionskommune nu etablere nye sheltere fem steder rundt om på Bornholm med god adgang fra søvejen.

De nye sheltere, som Bornholms Regionskommune har planer om at opsætte, kommer til at ligge tæt ved kysten. De er blandt andet resultatet af Bornholms Regionskommunes friluftsstrategi, der har en målsætning om at stille flere primitive overnatningsmuligheder til rådighed, som skal understøtte det maritime friluftsliv i det nordlige og sydlige Bornholm. Der findes allerede en række shelterpladser på den solbeskinnede ø, men de nye vil have særlig god adgang for gæster, der kommer ad søvejen i kano eller kajak.

Faciliteter til friluftsliv har større mulighed for dispensation

- Som udgangspunkt er det ikke tilladt at bygge noget i de strandbeskyttede områder, men de fem sheltere, som vi nu har givet grønt lys til, er et godt eksempel på dispensationer fra loven. Vi har nemlig særlig mulighed for at dispensere, når det er projekter, der understøtte friluftslivet, og det kan man jo bestemt sige, at disse sheltere gør. Jeg kan sagtens se for mig, at kano-eller kajakfolk kan få stor glæde af de nye overnatningsmuligheder, siger områdechef ved Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft.

De nye shelterpladser vil blive registreret på kommunens hjemmeside og på Naturstyrelsens side "Ud i naturen" udinaturen.dk over primitive telt- og shelterpladser i Danmark.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen og friluftsliv