Vestkysten 2016, Midtvejsrapport

Midtvejsrapport om kystbeskyttelse på Vestkysten
01-12-2016

Den nuværende Fællesaftale mellem kystkommunerne og staten om kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab gælder for perioden 2014-18. De første tre år af perioden er således gået, og derfor er den foreliggende statusrapport udarbejdet.

Rapporten beskriver strækningen på de 110 km mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd samt de kysttekniske udfordringer på kysten, som er er erosionskyst. Kysten vil visse steder rykker op til otte meter tilbage, hvis der ikke kystbeskyttes. 

Dette er imødekommet med en indsats og rapporten beskriver effekten af indsatsen blandt andet i form af status for kystudviklingen og status for højvandsbeskyttelsen. 

Hent PDF: Vestkysten 2016, Midtvejsrapport

Udgivet af Kystdirektoratet i 2016. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.