Strandfodring Faxe Ladeplads

Analyse af en strandfodringseffekt på morfologien i læsiden af en havn.

Rapporten er udarbejdet som en del af EU Interreg projektet ”Building with Nature”. Som en del af kyst- og oversvømmelsesbeskyttelse blev der i 2018 udført en sandfodring langs kystvejen syd for Faxe Ladeplads havn på et 650 m langt stræk for at reducere bølgeoverløbet på Strandvejen og kompensere for erosionen. Udviklingen af denne fodring er i indeværende rapport analyseret og effekten er vurderet i forhold til de initierende ønsker og målsætninger med projektet.

Områdets naturlige dynamik, historiske udvikling og kysttekniske forhold omkring strækket er analyseret for at vurdere effekter ift. baseline før fodring og er relateret til udvikling uden indgreb. Rapportens analyser baserer sig på adskillige data ressourcer, herunder, terræn- og bathymetri modeller, modelleret hydrodynamiske data, dronebilleder, m.v. I rapporten er der lagt vægt på at præsentere og anvende forskellige data samt give konkrete forslag til metoder, der kan anvendes i monitoreringsprogrammer ved fremtidige genfodringer. Rapporten har til formål at belyse udviklingen og effekten af en strandfodring på en af de indre danske kyster for at udbygge vidensgrundlaget om sandfodringer på mindre eksponerede kyster. Analysens resultater og erfaringer fra rapporten er anvendt i udarbejdelsen af nationale "Building with Nature" guidelines til anvendelse på tværs af danske kyster.

Hent PDF: Beach Nourishment Effects Faxe Ladeplads - Denmark 2018

(Rapporten er på engelsk)