Tilladelse til udlægning af et stenrev i Roskilde Fjord

Publiceret 04-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et stenrev i Roskilde Fjord (Ægholm) ud for matr. nr. 58 Sønderby By. Selsø, 4050 Skibby, Frederikssund kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05156.

Tilladelse til udlægning af stenrev i Roskilde Fjord (Ægholm)

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler