Tilladelse til fiberkabel mellem Thyborøn og Agger

Publiceret 07-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til underboret fiberkabel mellem Thyborøn og Agger, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Søren Knudsen A/S.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05161

Tilladelse til fiberkabel mellem Thyborøn og Agger

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler