Klimaeksperter fra seks lande skal studere Ringkøbing

Klimaændringer med hyppigere storme og flere oversvømmelser er ikke alene en dansk udfordring. Derfor mødes klimaeksperter fra hele Nordsøregionen med Kystdirektoratet den 19.-21. juni for at erfaringsudveksle og studere klimaudfordringer i Ringkøbing og omegn.

I Ringkøbing-Skjern Kommune bliver der arbejdet med hele vandkredsløbet, det vil sige både vandløb, regnvand og grundvand, for at håndtere risikoen for fremtidige oversvømmelser.

Hvordan beskytter man borgere, bygninger, landbrugsarealer og kulturarv mod oversvømmelser fra regnvand, å løb og havvand nu og i fremtiden? Det spørgsmål skal klimaeksperter fra seks lande i Nordsøregionen debattere, når det nye EU-projektsamarbejde, C5a - Cluster for Cloud til Coast Climate Change Adaptation, mødes i Ringkøbing. Formålet med projektet er at håndtere oversvømmelsesrisikoen ved at kombinere resultaterne fra syv igangværende Interreg Nordsøregion projekter, som både indbefatter praktiske studier og teoretisk viden. C5a blev igangsat i februar 2019, og Kystdirektoratet er partner i projektet og vært for det første rigtige arbejdsmøde.

- Vi er glade for, at vi kan byde vores internationale kolleger velkomne i Danmark. Jeg er sikker på, at vi får nogle udbytterige dage, hvor vi både skal drøfte klimaudfordringer generelt og på felttur for at se på de konkrete udfordringer og løsninger i Ringkøbing området, som jo også indbefatter en stor fjord med et stort opland, siger kystdirektør Merete Løvschall.

Ringkøbing er sårbar, fordi byen ligger i et lavtliggende område, som ved storm og forhøjet vandstand risikerer at blive oversvømmet. Udfordringen er kendt af Ringkøbing-Skjern Kommune, der i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning og oplevelsescentret Naturkraft er i gang med at etablere et dige, en sluse og en pumpestation, som skal forhindre fremtidige oversvømmelser.

Ivan Thesbjerg, der er afdelingsleder for Land og Vand i Ringkøbing-Skjern Kommune, viser rundt, når de internationale klimaeksperter skal på felttur.

- Det bliver spændende at vise rundt og høre om lignende udfordringer i andre lande. Jeg glæder mig også til at fortælle om den omfattende klimaindsats, som vi er i gang med i Ringkøbing-Skjern Kommune med stor opbakning fra borgere, turismeerhverv, landbrug og forsyningsvirksomheder, som har været inddraget i processen helt fra start, fortæller Ivan Thesbjerg.

Udover feltturen skal klimaeksperterne deltage i workshops og holde faglige oplæg.

Fakta:

 • C5a består af 10 partnere fra henholdsvis Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, England og Danmark.
 • Fra Danmark deltager Kystdirektoratet og Region Midtjylland.
 • Hvert land skal præsentere et konkret studie, hvor Kystdirektoratet den 20. juni i dansk kontekst præsenterer Ringkøbing, herunder Søndervig, Krogen, Skjern Å og slusen i Hvide Sande.
 • C5a bygger på resultaterne af Interreg-projekterne:
  BEGIN - Blue Green Infrastructures through Social Innovation,
  BwN - Building with Nature,
  CANAPE - Creating A New Approach to Peatland Ecosystems,
  CATCH - Water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather events,
  FAIR - Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaption, optimisation and maintenance,
  FRAMES - Flood Resilient Areas by multi-layEr Safety,
  TOPSOIL - Resilient soil and water resources, understanding the water beneath your feet.
 • Kystdirektoratet deltager i interreg-projekterne BwN, FAIR og FRAMES.