Sådan søger du om dispensation fra strandbeskyttelse

Strandbeskyttelseslinjen administreres restriktivt, og der gives kun undtagelsesvist dispensation.
Kystdirektoratet modtager cirka 1.400 ansøgninger hvert år. Herudover modtager vi også mange anmeldelser og forespørgsler.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden varierer efter, hvor kompleks ansøgningen er. Kystdirektoratet bestræber sig på at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt. I Kystdirektoratet oplever vi i øjeblikket en stor sagsmængde. Dette kan betyde, at du kan opleve en længere sagsbehandlingstid. Vi arbejder på at nedbringe sagsmængden.

Du kan ansøge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen via vores elektroniske ansøgningsskema. Du vil blive guidet til, hvilke dokumenter du skal have klar, inden du går i gang med ansøgningsskemaet, ligesom du bliver guidet igennem selve ansøgningsskemaet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt, domstolslignende klagenævn. Klagenævnet har 10 medlemmer: 1 juridisk formand, 2 højesteretsdommere og 7 politikere, der er udpeget af Folketingets partier.

Ligger din bolig på strandbeskyttet areal?

Undersøg det på Arealinformation.

Klik på "Værktøjer" > "Lagkatalog".

Vælg "Naturbeskyttelse og kulturarv" > "Bygge og beskyttelseslinjer" > "Strandbeskyttelse/Klitfredning".

Ring til os med spørgsmål

Kontakt os

Spørgsmål kan  sendes til , eller stilles på telefon nr. 9963 6363. 
mandag - torsdag kl. 10:00-14:00 og fredag kl. 10:00-12:00.
Bed om "Strand og Klittelefonen".