Sådan søger du om dispensation fra strandbeskyttelse

Strandbeskyttelseslinjen administreres restriktivt, og der gives kun undtagelsesvist dispensation.
Kystdirektoratet modtager cirka 1.400 ansøgninger hvert år. Herudover modtager vi også mange anmeldelser og forespørgsler.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden varierer efter, hvor kompleks ansøgningen er. Kystdirektoratet bestræber sig på at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt. I Kystdirektoratet oplever vi i øjeblikket en stor sagsmængde. Dette kan betyde, at du kan opleve en længere sagsbehandlingstid. Vi arbejder på at nedbringe sagsmængden.

Du kan ansøge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen via vores elektroniske ansøgningsskema. Du vil blive guidet til, hvilke dokumenter du skal have klar, inden du går i gang med ansøgningsskemaet, ligesom du bliver guidet igennem selve ansøgningsskemaet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt, domstolslignende klagenævn. Klagenævnet har 10 medlemmer: 1 juridisk formand, 2 højesteretsdommere og 7 politikere, der er udpeget af Folketingets partier.

Ligger din bolig på strandbeskyttet areal?

Undersøg det på Danmarks Miljøportal

Sådan gør du på portalen:

  • Klik på "Værktøjer" > "Lagkatalog".
  • Vælg "Naturbeskyttelse og kulturarv" > "Bygge og beskyttelseslinjer (fra SDFE)" > "Strandbeskyttelse/Klitfredning".
Ring til os med spørgsmål

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvad der er tilladt inden for strandbeskyttelseslinjen, eller har du andre spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os på Strand- og Klittelefonen, 2092 7244. Den er åben tirsdag og torsdag fra kl. 10-12. 

Strand- og Klittelefonen er ferielukket i uge 28, 29, 30 og 31.

Angiv gerne sagsnummer, hvis du henvender dig om en verserende sag. Sagsnummeret har dette format: XX/XXXXX. Fx 21/00078.