Vedligeholdelse af sejlløb

Kystdirektoratet er ansvarlig for, at sejlløb , der forbinder de danske farvande, har den fornødne dybde. Det drejer sig blandt andet om Limforden øst og vest for Aalborg, løbene i Grønsund og Bøgestrømmen.

Til oprensning af sejlrenderne benyttes eksterne entreprenører.

På grund af en konstant materialevandring, vil der altid være en vis risiko for, at et eller flere sejlløb har mindre dybde end tilsigtet. Kystdirektoratet arbejder sammen med Søfartsstyrelsen om den aktuelle tilstand, så skibstrafikken kan blive orienteret.

I øvrigt henviser vi til Søfartsstyrelsens advarsler og efterretninger for søfarende.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Opmålinger i sejlrender

Limfjorden:

  • Løgstør Grunde
  • Bejstrupløb
  • Marbjerg - Bejstrupløb
  • Marbjerg Tunge
  • Draget
  • Sælhundeholmløbet

Smålandsfarvandet:

  • Grønsund (Nyt Løb og Hestehoveddyb)
  • Bøgestrømmen

Isefjorden:

  • Lynæs Rende