Rapport om vandstandsmålere

Data fra måling af vandstanden i havet danner et afgørende grundlag for mange tekniske og forvaltningsmæssige aktiviteter og beslutninger.

Kystdirektoratet har udgivet en rapport, som giver overblik over antallet og fordelingen af vandstandsmålere i de danske farvande.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space og henvender sig primært til de aktører, som driver og servicerer marine vandstandsmålere og foretager kvalitetskontrol af vandstandsdata.

Læs mere og hent rapporten her