Målinger af vandstande og vinddata

For at have styr på påvirkningerne på kysten, samt for at have et godt grundlag for stormflodsberedskabet, måler Kystdirektoratet vandstande og vinddata en række steder i landet. Desuden får Kystdirektoratet en række målinger fra havnene på Vestkysten samt fra DMIs målere langs den jyske vestkyst.

Målingerne foretages normalt seks gange i timen og sendes direkte til Kystdirektoratet. Her opsamles data og lægges i en central database. Målingerne ligger normalt i databasen ca. 4-5 minutter efter, at målingen er foretaget. Målingerne vil dog som regel først ligge på kyst.dk online 10-15 minutter senere.

Vandstande

Vandstandene måles i forhold til Dansk Vertikal Reference (DVR90), og der bruges to forskellige principper til at måle vandstande.

I Vadehavet, fjorde og havne måles vandstanden i et rør, hvori der er placeret en flyder med et lod, som så måler vandstanden. Vandet løber ind i røret gennem et lille hul, som forhindrer, at målingen bliver påvirket af eventuelle bølger.

Andre steder, typisk på Vestkysten, måles vandstanden ved hjælp af en tryksensor. Her vil eventuelle bølger påvirke det tryk, der måles. For at få den rigtige vandstand uden bølger måles der derfor over 4 minutter, og en middelværdi benyttes som den korrekte vandstand.

Vind

Vindmålinger foretages ved at måle vindens hastighed og retning i 10 minutter. Herefter midles målingen, og middelværdien gemmes som den aktuelle vind.

Af de 10 minutters registreringer findes desuden den største vindhastighed, som har en varighed på mindst 3 sekunder. Denne værdi gemmes som vindstød.

Udover vind- og vandstandsmålinger, måles der flere steder også lufttryk og temperatur. Disse gemmes ligeledes i databasen.

Kvalitetskontrol

Alle de data, der måles og lægges i Kystdirektoratets centrale database gennemgår et løbende kvalitetscheck for at sikre, at data er korrekte.

Desuden tilses Kystdirektoratets målestationer med faste tidsintervaller.

Der er ikke udført kvalitetscheck på de data, der løbende lægges ud på kyst.dk online.

Vandstandsmåler ved Ribe Kammersluse
Vandstandsmåler ved Ribe Kammersluse