Arkiv

Historiske vejrmålinger kan hentes i de nedenstående zip filer, som indeholder CSV formateret data og bliver løbende opdateret, mindst hvert år 1. jan.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller helt mangle, og brug er derfor på ejet ansvar. For mere information se metadata.

Filerne er opdelt med én pr. måler, med de nedenstående kolonner:

 • Datotid
 • Dato formateret somdag-måned-år 24timer:minutter:sekunder: 24-03-2011 09:40:00
 • Hastighed
 • Vindhastighed i meter
 • Retning
 • Vindretning i grader fra nord med uret
 • Lufttryk
 • Lufttryk i hPa
 • Temperatur
 • Lufttemperatur i C°
 • Vindstod
 • Vindstød i m/s
 • East
 • Sensor øst koordinat i ETRS89/UTM32
 • North
 • Sensor nord koordinat i ETRS89/UTM32
 • Beskrivelse
 • Evt. ekstra information

Navngivning af filerne er lavet som målerstation + ident nr. der bruges i Kystdirektoratet som unikt identifikations nr.

Blaavand_6200.zip
Esbjerg__(Nordby)_6400.zip
Ferring_4300.zip
Frederikshavn_900.zip
Hanstholm_3110.zip
Hirtshals_1410.zip
Hvide_Sande_5200.zip
Ribe_6700.zip
Roemoe_7000.zip
Roemoe_Havn_(Havneby)_6800.zip
Roenne_30400.zip
Skagen_1100.zip
Thorsminde_5100.zip