Webtjeneste

Kystdirektoratets vandstandsmålinger

Kystdirektoratets vandstandsdata kan hentes med en webtjeneste for maksimalt to år ad gangen, vha. af kald med formaterne CSV eller dygraph. Prægenererede filer kan også hentes. 

Hent prægenererede ZIP-filer i arkivet

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller helt mangle, og brug er derfor på ejet ansvar. Data forsøges fejlrettet løbende, de nyeste data er ikke nødvendigvis fejlrettet og kan indeholde fejl. Arkiverede data vil så vidt det har været muligt være fejlrettet.

For mere information, se metadata.

Parametre og eksempel 

 • ident
  Unikt nr. som identificerer måleren. De for skellige nr. kan enten findes på kortet eller på graf-siden under målere.
 • startdate
  Startdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag:20190501
 • enddate
  Slutdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag:20190503
 • format
  csv eller dygraph, se forklaringen nedenfor.

CSV

 • Datotid
 • Dato formateret somår-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Vandstand
 • Vandstand i cm: 25
 • Source_ident
 • Hvis der opstår sensor fejl, eller manglende data, kan det blive nødvendigt at kopiere data fra en anden måler. Identifikations nummeret eller ident'en for denne anden måler vil så stå i dette felt. Hvis feltet er tomt, er data fra oprindelig måler
 • North
 • ETRS89, UTM32 Northing koordinat: 6109390
 • East
 • ETRS89, UTM32 Easting koordinat: 479970


Datotid; Vandstand; Source_ident, North, East
2018-08-25 00:00:00, -3, , 6109390, 479970
2018-08-25 00:10:00, 0, , 6109390, 479970
2018-08-25 00:20:00, 1, , 6109390, 479970
...

Dygraph

Kan bruges som input til graf api'er som Dygraphs. https://kystatlas.kyst.dk/public2/data/vandstand/response.aspx?ident=20201&startdate=20180825&enddate=20180826&format=dygraph

 • Data 1
 • Dato formateret somår-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Data 2
 • Vandstand i cm: 25.0


2018-08-25 00:00:00, -3 2018-08-25 00:10:00, -2 2018-08-25 00:20:00, 0...

Vandstandsmåler ved Ribe Kammersluse