Arkiverede vandstandsdata

Arkiverede vandstandsdata kan hentes i de nedenstående zip filer som indeholder CSV formateret data. Filerne bliver opdateret årligt. 

Arkiverede data er kvalitetskontrolleret og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl. Vær opmærksom på, at data stadigvæk kan indeholde fejl eller mangler som ikke er blevet fundet i kvalitetskontrollen. Endelig kvalitetssikring foregår med op til et års forsinkelse efter måletidspunktet, i forbindelse med kalibrering af målestationerne. De seneste data, dvs. fra foregående år, er derfor ikke endeligt kvalitetssikret, kun renset for åbenlyse fejl. For mere information, se metadata

Data er opdelt med én fil pr. målestation/sted, med de nedenstående fem kolonner for alle data i målestationens levetid.

Filerne er navngivet med målerstationens navn/sted og Kystdirektoratets unikke identifikations nr. for måleren.

Datotid

Tidsstempling angivet som dato-tid i hele 10-minutters klokkeslæt. F.eks.: 24-03-2011 09:40:00
(For ældre målinger er det tale om 15- eller 30- minutters observationer)

Vandstand

Vandstandsværdi angivet som vandoverfladens kote i hele cm, i forhold til DVR90 kote 0, så der forekommer både positivt og negativt fortegn. Ældre observationer gjort i forhold til DNN er konverteret til DVR90.

Source_ident

Ved fejlretning af data kan det blive nødvendigt at kopiere data fra en nærtstående måler. Id'et for denne måler vil i så fald stå i denne kolonne, og ellers er den tom

North

ETRS89, UTM32 Northing koordinat. F.eks.: 6109390

East

ETRS89, UTM32 Easting koordinat. F.eks.: 479970 


Assens_(flyder)_20201.zip
Assens_(tryk)_20202.zip
Ballum_6601.zip
Bandholm_(flyder)_30501.zip
Bandholm_(tryk)_30502.zip
Bogense_(flyder)_20101.zip
Bogense_(tryk)_20102.zip
Bork_Havn_(Hv._S._Fjord)_5213.zip
Broens_(flyder)_6901.zip
Broens_(tryk)_6902.zip
Esbjerg_(KDI)_6401.zip
Faaborg_(flyder)_20301.zip
Faaborg_(tryk)_20302.zip
Ferring_Havet_(Hoefde_B)_4303.zip
Haderslev_(flyder)_10101.zip
Haderslev_(tryk)_10102.zip
Havneby_(flyder)_6801.zip
Havneby_(tryk)_6802.zip
Hesnaes_flyder_30301.zip
Hesnaes_tryk_30302.zip
Hoejer_(KDI)_6501.zip
Hvide_Sande_Fjord_5210.zip
Hvide_Sande_Havet_5203.zip
Hvide_Sande_Havn_5201.zip
Kalvehave_(flyder)_30201.zip
Kalvehave_(tryk)_30202.zip
Karrebaeksminde_(flyder)_30101.zip
Karrebaeksminde_(tryk)_30102.zip
Kerteminde_(flyder)_20401.zip
Kerteminde_(tryk)_20402.zip
Kloster_Havn_(Nissum_Fjord)_5113.zip
Manoe_(flyder)_7101.zip
Manoe_(tryk)_7102.zip
Ribe_6701.zip
Ribe_Havet_(paa_forlandet)_6703.zip
Ringkoebing_Havn_(Hv._S._Fjord)_5212.zip
Roenne_flyder_30401.zip
Roenne_tryk_30402.zip
Skovlund_(Nissum_Fjord)_5112.zip
Soenderborg_(flyder)_10201.zip
Soenderborg_(tryk)_10202.zip
Thorsminde_Fjord_5110.zip
Thorsminde_Havn_5101.zip
Thorsminde_Havet_flyder_5103.zip
Thorsminde_Havet_tryk_5104.zip
Thyboroen_Havet_(Hoefde_58)_4203.zip
Thyboroen_Havn_4201.zip

Vandstandsmåler ved Kloster Havn i Nissum Fjord.

Vandstandsmåler ved Kloster Havn i Nissum Fjord.