Metadata

Datasættet ”Kystdirektoratets vandstandsmålinger” indeholder vandstandsmålinger fra Kystdirektoratets målestationer. Kystdirektoratet har 34 målestationer som primært er placeret langs den jyske vestkyst.

Data følger ikke INSPIRE datamodellen.

Læs mere hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering