Bølgemålinger

På grafen nedenfor vises et udsnit af bølgedata fra de sidste to år.

Obs. Data er ikke tilgængelig i øjeblikket, da vi er i gang med en teknisk opdatering. Det forventes at kunne tilgå data igen fra midten af august. 

Vælg måler, startdato og slutdato 

 

Data kan også hentes fra en webtjeneste (ligeledes max to år ad gangen):

Læs mere om at hente data fra webtjenesten

Vandstandsmålinger kan også hentes fra prægenererede ZIP filer for arkiverede data.

Læs mere om at hente data som ZIP-filer

Hvor ligger målestationerne?

Se placeringen på et kort 

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller helt mangle, og brug er derfor på ejet ansvar. Data forsøges fejlrettet løbende, de nyeste data er ikke nødvendigvis fejlrettet og kan indeholde fejl. Arkiverede data vil så vidt det har været muligt være fejlrettet.

For mere information se metadata