DANGER112

DANGER112 er et EU-medfinansieret Interreg5a netværksprojekt og et samarbejde mellem beredskabstjenesterne i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland.

Formålet med projektet er at opdatere og vedligeholde et partnerskab omkring beredskabsindsatsen på tværs af landegrænsen. Gennem netværksprojektet kan partnerne dele viden om planlægning og forberedelse, når der sker større hændelser, uanset om det er naturhændelser, brand, inden for sundhed eller andre sektorer. Et af målene i projektet er at gennemføre årlige fælles grænseoverskridende beredskabsøvelse. Temaet for øvelsen i 2024 vil være stormflod, hvor Kystdirektoratet både bidrager med faglig viden, kan få trænet Kystdirektoratets eget beredskab i Vadehavet, og generelt få større erfaring med beredskab i praksis ift. stormflod samt planlægning af øvelser.

Brand og Redning Sønderjylland er hovedansvarlig for projektet. Derudover indgår en række netværkspartnere samt projektpartnere der fra dansk side både dækker lokale og regionalt beredskaber, regionen, sundhedsvæsnet, samt Kystdirektoratet.

Læs mere om DANGER112

Læs mere om Kystdirektoratets stormflodsberedskaber