FRAMES – Flood Resilient Areas by Multi- Layered Safety

01-06-2018

Folderen beskriver det overordnede formål med FRAMES, der er et EU-projekt.

Formålet med FRAMES er at videreudvikle vores forståelse af og tilgang til oversvømmelsesbeskyttelse på tværs af Nordsø regionen for at sikre langsigtet og virkningsfuld beskyttelse i udsatte områder samt effektiv genopretning i områder, der har været ramt af oversvømmelse.

Hent PDF: FRAMES – Flood Resilient Areas by Multi- Layered Safety

Se også posteren om FRAMES.

Hent PDF: Poster om FRAMES