• Review of flood vulnerability and damage assessments in three Nordic countries

  Publiceret 05-04-2022

  Flood vulnerability and damage assessments are vital to understanding current and potential future floodrelated consequences.

 • FAIR end report

  Publiceret 01-06-2020

  Rapporten beskriver de vigtigste resultater af FAIR (‘Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaption, optimisation and maintenance..

 • Joint Probability Method Report

  Publiceret 07-05-2019

  Rapporten beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra flere oversvømmelseskilder.

 • Højvandsstatistikker 2017

  Højvandsstatistikker

  Publiceret 01-02-2019

  Kystdirektoratet udarbejder statistikker for ekstreme vandstande i de danske farvande ca. hvert femte år, og 'Højvandsstatistikker 2017' opdaterer de forrige st..

 • Oversvømmelsesdirektivet 2018, 2. planperiode

  Publiceret 01-12-2018

  Hovedrapporten redegør for revurdering af den nationale oversvømmelsesrisiko og de udpegede risikoområder.  Udgivet af Kystdirektoratet 2018

 • Manual for marine vandstandsmålere

  Manual for marine vandstandsmålere

  Publiceret 14-11-2018

  For at forbedre den daglige drift af marine vandstandsmålere og højne kvaliteten af de samlede data har Kystdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut, Styr..

 • Shoreface nourishment effects

  Publiceret 06-08-2018

  Tre analyser af sandfodringens effekt ved de to testområder Krogen og Skodbjerge på den jyske vestkyst.

 • FRAMES – Flood Resilient Areas by Multi- Layered Safety

  Publiceret 01-06-2018

  Folderen beskriver det overordnede formål med FRAMES, der er et EU-projekt.

 • Overview storm surge barriers

  Publiceret 11-01-2018

  This memo aims to provide The Danish Coastal Authority with a wide and general overview of knowledge and experience on storm surge barriers, by an ove

 • Kortlægning af marine vandstandsmålere i Danmark

  Publiceret 01-11-2017

  Rapport henvender sig primært til de aktører, som driver og servicerer marine vandstandsmålere og foretager kvalitetskontrol af vandstandsdata. Rapporten opstil..

Søg i arkivet