13-05-2007

I perioden fra 1895 til 1917 blev der taget en lang række billeder i Vandbygningsvæsenet, som var Kystdirektoratets forgænger. Billeder af steder, begivenheder, arbejde og ikke mindst mennesker med den ene eller anden form for tilknytning til Vandbygningsvæsenet og dets opgaver.

Fotosamlingen rummer flere end 350 billeder, som giver et indblik i arbejdsmetoder, opgaver og tendenser i datidens Vandbygningsvæsen.

I Fotoindeks finder du en oversigt over samtlige billeder, som du kan se i de ti øvrige pdf-filer. Hvert billede har desuden en billedtekst med motiv, årstal og stedsangivelse.

God fornøjelse

Billederne er offentliggjort af Kystdirektoratet i 2007. De må anvendes mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Fotoindex

Hent PDF: 02 VBVsfotosamling 1895-1917 index miniaturefoto

Hent PDF: 03 VBVsfotosamling 1895-1896 foto001-052

Hent PDF: 04 VBVsfotosamling 1896-foto 053-100

Hent PDF: 05 VBVsfotosamling 1900-1902 foto101-153

Hent PDF: 06 VBVsfotosamling 1902-1903 foto154-200

Hent PDF: 07 VBVsfotosamling 1903-1905 foto201-244

Hent PDF: 08 VBVsfotosamling 1905-1909 foto244-300

Hent PDF: 09 VBVsfotosamling 1909-1911 foto301-331

Hent PDF: 10 VBVsfotosamling 1911-1917 foto331-371

Hent PDF: 11 ThyborønHavn 1920