VVM – Notat

01-06-2009

Oversigt over Kystdirektoratets VVM-aktiviteter på søterritoriet.

Hent PDF: VVM-Notat

Udgivet af Kystdirektoratet 2009. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.