Strandfodring Fredericia

01-06-2020

Analyse af en strandfodrings effekt på strandbredden og morfologien på en strækning med høfder ved Fredericia Østerstrand

Rapporten er udarbejdet som en del af EU Interreg projektet ”Building with Nature”. Som en del af et kystbeskyttelses projekt blev der i 2017 udført en sandfodring langs Østerstrand ved Fredericia på et knap 800 langt stræk. Formålet var at genskabe strandbredden. Udviklingen af denne fodring er i indeværende rapport analyseret og effekten er vurderet i forhold til de initierende ønsker og målsætninger med projektet.

Området naturlige dynamik, historiske udvikling og kysttekniske forhold omkring strækket er analyseret for at vurdere effekter ift. baseline før fodring og er relateret til udvikling uden indgreb Rapportens analyser basere sig på adskillige data ressourcer, herunder, terrænmodeller, modelleret hydrodynamiske data, dronebilleder, mv. I rapporten er der lagt vægt på at præsentere og anvende forskellige data, samt give konkrete forslag til metoder der kan anvendes monitorerings programmer ved fremtidige genfodringer. Rapporten har til formål at belyse udviklingen og effekten af en strandfodring på en af de indre danske kyster for at udbygge videns grundlaget om sandfodringer på mindre eksponerede kyster. Analysens resultater og erfaringer fra rapporten er anvendt i udarbejdelsen af nationale Building with Nature guidelines til anvendelse på tværs af danske kyster.

Beach Nourishment Effects Østerstrand Fredericia - Denmark 2017

(Rapporten er på engelsk)