SIC-forsøget

02-06-2008

I perioden januar 2005 til januar 2008 blev der i regi af Transportministeriet gennemført et kontrolleret forsøg med Skagen Innovation Center (SIC)'s trykudligningssystem eller drænsystem på en 11 km lang strækning på Sdr. Holmsland Tange syd for Hvide Sande. Strækningen var opdelt i to strækninger med trykudligningsrør og tre såkaldte referencestrækninger uden rør. Som grundlag for bedømmelsen af rørenes virkning blev der gennemført et omfattende opmålingsprogram gennem hele forsøgsperioden.

Forsøgsstrækningen og opdelingen i delstrækninger med og uden rør samt opmålingsprogrammet blev godkendt på forhånd af SIC. SIC havde udpeget professor dr. techn. Hans Falk Burchardt, Aalborg Universitet, som den ene ekspert til at bedømme forsøgsresultaterne. Kystdirektoratet havde udpeget professor dr. techn. Jørgen Fredsøe, Danmarks Tekniske Universitet, som den anden ekspert.

De to professorer udsendte den 23. maj 2008 en fælles konkluderende erklæring om forsøgets resultater. Erklæringen afsluttes med følgende sammenfatning: "SIC-drænsystemet har efter eksperternes vurdering ikke en tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode."

På grundlag af professorernes fælles konklusion anser Kystdirektoratet ikke SIC's trykudligningssystem for at være egnet som kystbeskyttelsesmetode, og giver derfor ikke tilladelse til etablering af systemet.

Udgivet af Kystdirektoratet 2008. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Læs evalueringsrapporterne herunder:

Tredjeårsrapporterne (slut-evaluering for SIC-forsøget):

 

Hent PDF: Professorernes fælleserklæring vedr. SIC-forsøg 

 

Hent PDF: Dansk resumé for treårsrapport 

Hent PDF: Rapport Holmsland 

Hent PDF: JF part1 

Hent PDF: JF part2 

Hent PDF: JF part3 


Rapporter under forsøget

Der blev udarbejdet følgende rapporter imens forsøget kørte.

Halvårsrapport:

Hent PDF: Halvårsrapport 2005 

Førsteårsrapport:

 

Hent PDF: Førsteårsrapport Holmsland 2006 

Andenårsrapport:

Hent PDF: Andenårsrapport Holmsland 2007

Der gøres opmærksom på, at klitten, som aftalt, indtil videre kun er indmålt i januar 2005. 

Som nævnt på side 48 i 2. års rapporten betyder det, at de parametre som vedrører klitten indtil videre ikke er bestemt med høj nøjagtighed.

Eksterne rapporter, der har forbindelse til SIC-forsøget:

Hent PDF: Effect of Vertical Drains on tidal dynamics in beaches 

Hent PDF: Simulation of tidal effects on groundwater flow and salt transport 

Udgivet af Kystdirektoratet 2014. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.