Evaluering af sandfodring på Nordfyn

01-01-2011

Kystdirektoratet har indgået aftale med COWI om at udarbejde en evalueringsrapport for sandfodringerne på Nordfyn til brug for udvikling af fodringsdesigni forskningsprojektet COADAPT.

Projektets formål er at beskriveudvikling og effekt af storskala sandfodring i de indre danske farvande og vedhjælp af den indsamlede erfaring kunne danne basis for fremtidig vurdering aftilsvarende projekter på andre lokaliteter i indre danske farvande.

Hent PDF: Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Udgivet af Kystdirektoratet 2011. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.