• Numerical simulations of acute dune erosion under storm conditions

  Publiceret 01-02-2019

  As a part of this project the Danish Coastal Authority (DCA) are doing research on different subjects in coastal laboratories on Danish coasts.

 • Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

  Publiceret 10-12-2018

  Som led i regeringens initiativer om kystbeskyttelse og klimatilpasning har Kystdirektoratet udarbejdet en vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

 • Bidragsfordeling ved kystbeskyttelse

  Publiceret 07-09-2018

  Vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

 • Midtvejsrapport om kystbeskyttelse på Vestkysten

  Vestkysten 2016, Midtvejsrapport

  Publiceret 01-12-2016

  Den nuværende Fællesaftale mellem kystkommunerne og staten om kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab gælder for perioden 2014-18. De første tre å..

 • Kystdynamik og kystbeskyttelse

  Publiceret 01-04-2015

  Naturlige erosions- og oversvømmelsesprocesser – beskyttelsesmetoders virkning og økonomi

 • COADAPT

  Publiceret 01-12-2014

  Kystdirektoratet har sammen med DHI og Geografisk Institut samarbejdet om at udvikle værktøjer til at designe kystbeskyttelse til fremtidens klimaforandringer.

 • Kystfodring og sandressourcer

  Kystfodring og sandressourcer

  Publiceret 14-01-2014

  Baggrunden for nærværende projekt om kystfodring og sandressourcer - Klima er et øget pres på kysterne såvel fysisk som demografisk.

 • Fællesaftale Skagen 2014-2018

  Publiceret 01-12-2013

  Aftale om kystbeskyttelse ved Skagen for Fællesaftaleperioden 2014-2018

 • Statusrapport på kysten mellem Lodbjerg og Nymindegab 2013

  Publiceret 01-12-2013

  Statusrapporten er en evaluering af kystbeskyttelsen på Fællesaftalestrækningen fra Lodbjerg til Nymindegab i perioden 2009 til og med 2013

 • Fællesaftale Blåvand 2014-2018

  Publiceret 01-09-2013

  Aftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i Fællesaftaleperioden 2014-2018

Søg i arkivet