Kystanalyse

Forsidebillede: Vestkysten
03-09-2016

Kystanalysen blev igangsat i efteråret 2014 af den daværende SR-regering. I efteråret 2015 besluttede V-regeringen at fortsætte analysen med henblik på færdiggørelse i 2016.

Kystanalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Social og Indenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kystanalysen i helt korte træk

Der sker og kan potentielt allerede i dag ske skader på huse og infrastruktur som følge af erosion og oversvømmelser.

I fremtidens klima øges faren for erosion og oversvømmelser og skadespotentialet vokser.

Der er i dag overordnet set etableret oversvømmelsesbeskyttelse, hvor behovet er størst. Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

Der er overordnet beskyttet mod erosion de fleste steder i Danmark, hvor behovet er størst Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

Kystbeskyttelse kan gennemføres mere omkostningseffektivt som helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder.

Kommunerne har allerede hjemmel i kystbeskyttelsesloven (kap 1a) til at gennemføre helhedsløsninger, men er tilbageholdende.

Udgivet af Kystdirektoratet 2016. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Kommissorium

Hent PDF: Kystanalyse

Bilag til kystanalysen

Hent PDF: Kystdynamik og kystbeskyttelse

Hent PDF: Notat om havvandstand

Hent PDF: Regulering i kystzonen

Hent PDF: Regulering i England, Tyskland og Holland

Hent PDF: Udgifter til kystbeskyttelse i England Tyskland og Holland

Hent PDF: Kortlægning af erosion og oversvømmelse

Hent PDF: Interessentinddragelse

Hent PDF: Case-beskrivelser

Hent PDF: Immaterielle værdier

Hent PDF: Omkostningseffektiv kystbeskyttelse