• Kystanalyse

  Publiceret 03-09-2016

  Kystanalysen blev igangsat i efteråret 2014 af den daværende SR-regering. I efteråret 2015 besluttede V-regeringen at fortsætte analysen med henblik på færdiggø..

 • Opmåling med grøn laser

  Publiceret 12-12-2013

  Kystdirektoratet præsenterer dybdeforholdene for en pilotstrækning langs Nordsjællands kyst, der er baseret på opmåling fra fly med grøn laser.

 • Kortlægning af områder med forøget sandsynlighed for landsænkning

  Publiceret 01-12-2013

  Det er almindelig kendt, at der lokalt sker sætninger blandt andet af diger, i opfyldsområder og i moser i forbindelse med dræning. Alligevel er der aldrig udfø..

 • Erosionsatlas

  Publiceret 30-01-2013

  Metodeudvikling og pilotprojekt for Sjællands Nordkyst

 • Guidelines for klimatilpasning i kystområder

  Publiceret 26-11-2012

  Klimaforandringerne vil have en række fysiske konsekvenser på de danske kystområder. Konsekvenserne vil betyde, at håndteringen af disse med fordel bør starte n..

 • Klimaændringers effekt

  Publiceret 01-03-2008

  De danske kyster vil blive berørte af klimaændringer. Det viser en samling af flere forskellige analyser, som Kystdirektoratet over en lang årrække har lavet. D..

Søg i arkivet