Kortlægning af erosion og oversvømmelse

01-05-2016

Metoderapporten for kortlægning af faren for erosion og oversvømmelse samt de potentielle skadesomkostninger

Et af kystanalysens formål er at afdække, hvor risikoen for erosion, oversvømmelse og potentielle skadesomkostninger er størst. Dette tekniske notat beskriver, hvorledes grundlaget for denne afdækning er gennemført. Der er også udarbejdet forklaringer på, hvordan risikoen er kortlagt, som er et af målene med kystanalysen.

Hent PDF: Kortlægning af erosion og oversvømmelse