Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Skagen

Aftalen mellem staten og Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen, som løber til og med 2019, er en forlængelse af den forrige aftale fra 2014-2018. Kystbeskyttelse skal generelt forhindre eller begrænse kysttilbagerykning af kysten og sikre mennesker og infrastruktur i baglandet.

Aftalerne mellem stat og Frederikshavn kommune begyndte med den første aftale i 1982, der var et treårigt anlægsprogram. Der har siden 1984 været et- og femårige aftaler mellem staten, Nordjyllands Amt og kommunen.

Kystens udvikling ved Skagen

Kysterne ved Skagen er dynamiske og udvikler sig hele tiden. Som skitsen viser, har landskabet ændret sig meget over tid, og meget enkelt sagt, er der et kysttillæg på nordkysten, mens havet tager af kysten på Kattegatsiden. Her er der tale om en erosionskyst, og fællesaftalen omhandler kystbeskyttelse på denne strækning fra syd for Grenen til Damstederne. 

Terrænet langs kysten nordøst og sydvest for Skagen By er lavtliggende, så der har tidligere været oversvømmelse både nordøst for Grå Fyr og i Vesterby syd for havnen.

Fællesaftalens delstrækninger

Delstrækningerne fra Det Grå Fyr mod sydvest og havnen til Klitgården beskyttes med en målsætning om ingen tilbagerykning. På Sønderstrand umiddelbart nordøst for havnen, er der i forvejen naturlig fremrykning på grund af havnens tilstedeværelse, så her kystbeskyttes ikke.

På grund af øgede anlægsomkostninger reduceres fodringen nordøst for Grå Fyr og den standses helt ud for Damstederne. Vurderingen er, at der står mindst på spil på sidstnævnte delstrækning, da der ikke er nogen beboelse.

Kystens udvikling ved Skagen
Kystens udvikling ved Skagen
Klik på illustration for større version
Delstrækninger på Kattegatkysten ved Skagen, hvor der kystbeskyttes i større eller mindre grad
Delstrækninger på Kattegatkysten ved Skagen, hvor der kystbeskyttes i større eller mindre grad.
Klik på illustration for større version.