Fællesaftale Blåvand 2014-2018

Den nuværende fællesaftalen er indgået mellem Staten og Varde Kommune og er en forlængelse af den første aftale fra 2011. Den nuværende aftale gælder til og med 2019. Formålet med aftalen er at sikre, at kystbeskyttelsen planlægges og udføres, så kystlinjen ikke rykker ukontrolleret tilbage i landet, og at området sikres mod oversvømmelse og digegennembrud.

Den første aftale blev indgået i 2011 og denne aftale danner grundlag for nærværende oplæg til Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Blåvand.