• Projekter

Kystdirektoratet er partner i en række nationale og  internationale projekter.

Samarbejde med udenlandske kolleger, fonde, andre myndigheder og faggrupper er med til at styrke Kystdirektoratets arbejde. 

Læs om de enkelte projekter ved at klikke på boksene nedenfor.

Fællesaftaler

Statens aftaler med kommuner om kystbeskyttelse

Esbjerg Havn

Esbjerg Ren havn 2025

Aftale mellem staten, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune om ren havn

By oversvømmelse

Byerne og det stigende havvand

Partnerskabsaftale med Realdania om udvikling af bæredygtige og nytænkende beskyttelse af byer mod oversvømmelse

EU-projekter

Building with Nature logo

Building with Nature

Kystbeskyttelse ved hjælp af naturlige processer

FAIR logo

FAIR

Reduktion af risiko for oversvømmelse

FRAMES logo

FRAMES

Forebyggelse af oversvømmelse og udvikling af processer til planlægning af klimatilpasningsstrategier

C5a

Klimatilpasning i forhold til oversvømmelse fra havet, vandløb grundvand og skybrud

ARSINOE

ARSINOE er et EU-finansieret projekt, som skal skabe større klimaresistens i en række områder i Europa