Studerende søges til det internationale projekt FAIR

Har du lyst til at deltage i og bidrage til et spændende og fremtidsrelevant projekt i Kystdirektoratet omkring oversvømmelser forårsaget af kombinerende hændelser?

Vi søger en studerende, som har lyst til at arbejde indenfor et nyt område, som har oversvømmelser fra sammenfaldet mellem to kilder i fokus. Helt konkret skal der dykkes ned i den kombinerede hændelses statistiske metode, som Kystdirektoratet har udviklet i programmet R. Der vil være fokus på bestemte analyser, men også mulighed for at lade kreativiteten boble.

Forudsætninger
Da du skal arbejde med statistisk, er det en nødvendighed at du har kendskab til grundlæggende matematik og meget gerne statistik.

Definition og konkretisering af opgaven
Du skal bidrage til udvikling af metoden brugt til kombinerede hændelsesstatistik i FAIR og til brug i Implementering af Oversvømmelsesdirektivet.

For at den nye metode for analyse om de kombinerede hændelser bliver nyttig, skal der laves yderligere analyser, hvor der kigges på betydningen af første variabel vs. anden variabel. Det indebærer bl.a. en analyse af effekten af, at vandløb betragtes som første variabel samt analyse af forholdet mellem nedbør og vandløbsdata.

Opgaven kan blandt andet indebære:

  1. En analyse af vandløb som første variabel
  2. En analyse af andre kilder som første variabel (f.eks. nedbør)
  3. En meteorologisk analyse set i forhold til udvalgte hændelser

Læringsmål for den studerende (teoretisk viden og metode)
Du:

  1. Introduceres for statistisk arbejde med kombinerede hændelser
  2. Lærer at arbejde med den statistiske metode i R
  3. Udarbejder analyse og rapport til fremtidig brug

Konkretisering af udbytte for Kystdirektoratet
For at statistikkerne om de kombinerede hændelser bliver anvendelige, kræver det, at metoden analyseres for eventuelle mangler. Dette gøres gennem de foreslåede analyser. Analyser på de omtalte områder vil både gavne FAIR og implementering af Oversvømmelsesdirektivet.

Varighed og antal timer
Det foreslås, at du bruger mellem 3 og 6 måneder på projektet, med en deltidsplacering i KDI.

Praktiske forhold
Afhænger af varighed, timer og dig.

Kystdirektoratets kystteknikere har meget forskellige baggrunde, og det giver et bredt spektrum af viden og kompetencer. Vi opfordrer derfor alle, der har lyst til at tænke i kombinerede hændelser til at henvende sig. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis skal være matematiker, ingeniør eller geograf for at kunne søge projektet.  

Ansøgningsfrist og kontakt
Send en ansøgning hurtigst muligt, dog inden den 19. december 2019.

For mere info kontakt Ulf Ciocan 91 35 74 43, eller Charlotte Ditlevsen 91 35 74 33,

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

 

 

Flere muligheder

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen, som tilbyder en række projektforslag, emner og problemstillinger - ligegyldigt om du skriver et bachelorprojekt, et speciale eller skal i virksomhedspraktik.

Læs mere