Presse

Du er velkommen til at rette henvendelse til Kystdirektoratet for yderligere information end den, du finder her på vores hjemmeside. 

Vi hjælper med at finde den rette medarbejder inden for de emner, Kystdirektoratet beskæftiger sig med. 

Vi kan nås på pressetelefonen: 7254 3004 (dog ikke på sms - så ring i stedet).

Lillan Clemmensen

Presse- og kommunikationschef

Christian Lietzen

Pressemedarbejder

Lykke Fabricius Port

Pressemedarbejder

Særligt vedr. henvendelser i forbindelse med storm

Du skal være opmærksom på, at Kystdirektoratet indgår i det Syd- og Sønderjyske Stormflodsberedskab i Vadehavet og i beredskabet på Vestkysten på den centrale del af Vestkysten. Vi vil derfor i videst muligt omfang kunne informere om den aktuelle tilstand på disse strækninger. Vedrørende de aktuelle tilstande på andre kyster henviser vi til de lokale kommunale beredskaber, ligesom det altid er disse, der kan informere om eventuelle faresituationer.