Niels Kristian Kvistgaard

Områdechef for Kystbeskyttelse- Drift og Anlæg

Michael Chr. Rasmussen

Seniorprojektleder, ingeniør

Frants Vestergaard

Projektleder, maskinmester

Ole Zilstorff Dalgaard

Projektleder, ingeniør

Gitte Grimstrup

Projektleder, ingeniør

Lars Erik Olsen

Seniorprojektleder, geolog

Sune Ravn

Projektleder og ingeniør

Paul Brosbøl Lauridsen

Driftsleder i opmåling

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler

Thomas Hejlskov Skriver

Økonomifuldmægtig

Carsten Rune Hansen

Søopmåler, landinspektør

John Erik Jensen

Søopmåler og kystskipper

Rene Wejse Pedersen

Søopmåler, ingeniør

Kasper Trzepacz

Søopmåler

Nils Henrik Sørensen

Kort- og landmålingstekniker

Jan Vorup

Tekniker

Egon Rene Sørensen

Elektronik og It - tekniker

Nicklas Christensen

AC-tekniker

Mats Sellner

IT-Senior konsulent

Jesper Krogshede Sørensen

IT-driftskonsulent

Ejler Kærvang

It-medarbejder

Christian Dixen Rasmussen

Informationssikkerhedskoordinator

Jael Elisabet Gabrielsen

GIS-medarbejder