Niels Kristian Kvistgaard

Områdechef for Kystbeskyttelse- Drift og Anlæg

Michael Chr. Rasmussen

Seniorprojektleder, ingeniør

Frants Vestergaard

Projektleder, maskinmester

Ole Zilstorff Dalgaard

Projektleder, ingeniør

Gitte Grimstrup

Projektleder, ingeniør

Lars Erik Olsen

Seniorprojektleder, geolog

Sune Ravn

Projektleder og ingeniør

Luise Munk Christensen

Fuldmægtig

Carl Christian Josephsen

Projektleder

Paul Brosbøl Lauridsen

Driftsleder i opmåling

Ejgil Houmaa

Projektleder

Pia Rønn Skorstengaard

AC-medarbejder

Carsten Rune Hansen

Søopmåler, landinspektør

John Erik Jensen

Søopmåler og kystskipper

Rene Wejse Pedersen

Søopmåler, ingeniør

Kasper Trzepacz

Søopmåler

Nils Henrik Sørensen

Kort- og landmålingstekniker

Jan Vorup

Tekniker

Egon Rene Sørensen

Elektronik og It - tekniker

Henrik Møller Jørgensen

Teamleder for IT-team, IT og Data (Lemvig)

Mats Sellner

IT - seniorkonsulent, IT og Data (Lemvig)

Jesper Krogshede Sørensen

IT - driftskonsulent, IT og Data (Lemvig)

Jael Elisabet Gabrielsen

GIS-medarbejder, IT og Data (Lemvig)

Helle West Christensen

Informationssikkerhedskoordinator, IT og Data (Lemvig)

Christian Dixen Rasmussen

Informationssikkerhedskoordinator, IT og Data (Randbøl)

Michael Grønskov Jensen

IT-medarbejder (Randbøl)

Jens Wolf Jespersen

Specialkonsulent, IT og Data (Randbøl)

Morten Knudsen

IT-medarbejder (Randbøl)

Jonas Johannesen

Datamedarbejder, IT og Data (Lemvig)

Margrethe Bruun Jensen

Fuldmægtig, IT og Data (Lemvig)

Ane Høiberg Nielsen

Chefkonsulent

Helene Heimann Krogh

Kantineleder

Karina Kjelsø

Kantinemedarbejder

Hanne Birthe Trillingsgaard

Kantinemedhjælper

Christine Charlier-Nielsen

Serviceassistent

Vilhelm Bjerg Madsen

Pedel