Niels Kristian Kvistgaard

Niels Kristian Kvistgaard

Områdechef for Kystbeskyttelse- Drift og Anlæg

Søren Nielsen

Chefkonsulent

Árni Grétarsson

Senioringeniør

Michael Chr. Rasmussen

Projektleder

Frants Vestergaard

Projektleder

Ole Zilstorff Dalgaard

Projektleder, ingeniør

Gitte Grimstrup

Projektleder, ingeniør

Steen Hougaard

Projektleder

Lars Erik Olsen

Projektleder

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler

Paul Brosbøl Lauridsen

Driftsleder i opmåling

Thomas Hejlskov Skriver

Økonomifuldmægtig

Carsten Rune Hansen

Søopmåler, landinspektør

John Erik Jensen

Søopmåler og kystskipper

Rene Wejse Pedersen

Søopmåler, ingeniør

Kasper Trzepacz

Søopmåler

Allan Michael Aguayo Thomsen

Landinspektør

Nils Henrik Sørensen

Kort- og landmålingstekniker

Jan Vorup

Tekniker

Egon Rene Sørensen

Elektronik og It - tekniker

Mats Sellner

IT-Senior konsulent

Jesper Krogshede Sørensen

IT-driftskonsulent

Ejler Kærvang

It-medarbejder

Christian Dixen Rasmussen

Informationssikkerhedskoordinator

Jael Elisabet Gabrielsen

GIS-medarbejder