Kystdirektoratets opgaver

Kystdirektoratet analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg.

Som myndighed for 7300 km kyst, og for 103.000 km² søterritorium arbejder vi med klit, strand og søterritorium. 

Herudover varetager vi en række opgaver med kystbeskyttelse, beredskab, oprensning af sejlløb og vedligehold af havne og sluser. 

Læs mere om en række af Kystdirektoratets opgaver herunder.