Information om dine rettigheder

- når du har søgt job i Miljø- og Fødevareministeriet

Du har søgt en ledig stilling i Miljø- og Fødevareministeriet. For at kunne behandle og besvare din ansøgning har vi i vores IT-system HR Manager indsamlet og registreret personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, mailadresse, CV og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 (2016/679/EU), og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i HR Manager.
 • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har samlet om dig og brugt i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne. Du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du mener de f.eks. er forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
 • Du har ret til komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, at vi kan opbevare din ansøgning i op til 2 år efter ansøgningsfristens udløb. 

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Et ansættelsesudvalg gennemgår alle indkomne ansøgninger og aftaler, hvem der skal indkaldes til en ansættelsessamtale.

Når ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere er gennemført, vil vi ofte søge yderligere oplysninger om ansøgere, som vi skønner bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker hertil.  Ansøgeren har mulighed for at trække et sådant samtykke tilbage. Vi søger oplysninger i form af reference(r) om ansøgeren, f.eks. hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Det kan også være, at vi beder ansøgeren om selv at sende os flere oplysninger.

Hvis ansøgeren siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved ansættelsen, får ansøgeren oplysningerne til partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå ansættelsen. Ansøgeren får en frist til at kommentere oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger

Din ansøgning videregives alene til relevante medarbejdere, som behandler din ansøgning. 

Videregivelse af din ansøgning til eksterne samarbejdsparter i rekrutteringsprocessen sker alene i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale. 

Kontaktoplysninger for Miljø- og Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver:

 • Kasia Fuglevig Falkengaard Torian
  Tlf.nr: 93 59 70 11
  E-mail: Obfuscated Email

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

 • Datatilsynet
  CVR nr. 11883729
  Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K
  Telefon: 33 19 32 00
  E-mail: Obfuscated Email