E-post til Kystdirektoratet

Kystdirektoratet ønsker så vidt muligt at modtage breve på en digital måde og ikke som fysisk post.

Du kan skrive til Kystdirektoratet med:

  • Almindelig e-mail
  • Digital Post (via virk.dk eller borger.dk)
  • Sikker e-mail

Almindelig e-mail

E-mail er en velkendt, hurtig og smidig kommunikationsform, som kan anvendes når du skriver til Kystdirektoratet.

E-mail betragtes som en pålidelig kommunikationsform, men indeholder din henvendelse  fortrolige oplysninger, eller ønsker du særlig sikkerhed, så anvend sikker e-mail eller Digital Post.

For virksomheder: Digital Post via virk.dk

Siden den 1. november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder og myndigheder at have en digital postkasse på virk.dk til sikker digital kommunikation.

Den bruges til at sende, modtage og besvare Digital Post mellem det offentlige og virksomheder.

Læs mere om digital post på virk.dk

I Kystdirektoratet benyttes digital post til:

  • At fremsende bebyrdende eller begunstigende forvaltningsretslige afgørelser (fx godkendelser, tilladelser, afslag, dispensationer) samt post med underskriftskrav.
  • At modtage digital post.

Digital Post til Kystdirektoratet via Borger.dk. Læs om digital post på Borger.dk

Undtagelser for at bruge Digital Post

Lov om Offentlig Digital Post nævner følgende to undtagelser for anvendelse af Digital Post, hvor anden lovgivning bestemmer, at en meddelelse skal sendes:

  1. I fysisk form eller
  2. digitalt på anden måde

Sikker e-mail - signeret og krypteret

Du kan fortsat sende sikker e-mail (dvs. signeret og/eller krypteret) med en DanID-signatur til Kystdirektoratet. Denne kanal benyttes især af og mellem offentlige institutioner.

Vil du sende en krypteret e-mail til Kystdirektoratet, kræver det, at du har den offentlige nøgle til Kystdirektoratets hovedpostkasses certifikat.

En sådan kan hentes hos Nets DanID A/S og skal installeres i dit e-mail-program.

Link til Nets DanID A/S

Sender du en e-mail både signeret og krypteret, giver det dels sikkerhed for, at du er afsender, dels at e-mailens indhold ikke har været læst af uvedkommende.

Dokumenterne kan sendes til Obfuscated Email