Organisation

Kystdirektoratet er den statslige kystenhed i Danmark. Vi er en del af Naturstyrelsen, som er en styrelse i Miljøministeriet.

Organisationsdiagram. Opdateret juli 2024