Dispensation til tilbygning til bolig

Publiceret 14-09-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1bd Ovegård Hgd., Ove, Under Skoven 3 Stinesminde 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/06536.

Dispensation til tilbygning til bolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler