Dispensation til opstilling af ni CoastSnap-stationer

Publiceret 14-09-2023

Afgørelsen vedrører fem lokaliteter Løkken, Nørre Lyngby, Lønstrup, Nørlev samt Tversted, inden for klitfredningslinjen langs kysten i Hjørring Kommune.

En CoastSnap-station består af en pæl med en monteret holder, hvori man kan placere en mobiltelefon og tage billeder af kysten. Formålet er at opnå større viden om kystens dynamik og engagere interessenterne i at medvirke til at skabe datagrundlaget.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen, så venligst til journalnummer 23/06403.

Afgørelse

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler