Afslag til opførelse af nyt sommerhus til erstatning for eksisterende

Publiceret 14-09-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.104e m.fl. Ærøskøbing Markjorder, Bjerget 6, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen, så venligst til journalnummer 23/07030.

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent