Afslag til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 13-09-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.56af, Stejlepladsvej 7, 8592 Anholt, i Norddjurs Kommune, til matr.56q, Anholt By, Stejlepladsvej 9, 8592 Anholt, i Norddjurs Kommune .

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen, så venligst til journalnummer 22/21693.

Afgørelse

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler