Tilladelse til placering og udformning ved genopførelse af stuehus og væksthus på landbrugsejendom

Publiceret 28-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6g Bråde By, Egebjerg - Stokkebjergvej 21, - 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at genopføre stuehuset samt et væksthus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23810.

Tilladelse til placering og udformning ved genopførelse af stuehus og væksthus på landbrugsejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler