Tilladelse til placering og udformning af silo

Publiceret 24-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20a, Randrup By, Vestervig, Randrupvej 12, 7770 Vestervig, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre siloen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01928.

Tilladelse til placering og udformning af silo

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler