Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Publiceret 14-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 29a, Sdr. Longelse By, Longelse, Baragervej 7, 5900 Rudkøbing, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhuset med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16330.

Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler